12 Månader

12 månader

  • Upp till 30 minuter samtal per vecka
  • Email
  • Telefontid för ”akuta” ärenden
  • 31.500 kr + moms
  • 12,5% rabatt jämfört med basabonnemanget