12 Månader

12 månader

  • Upp till 30 minuter samtal per vecka
  • Email
  • Telefontid för ”akuta” ärenden
  • 31.500 kr + moms
  • 12,5% rabatt jämfört med basabonnemanget

[s2Member-PayPal-Button level=”3″ ccaps=”” desc=”12 månader / 31.500 sek plus MOMS” ps=”Chefplank” lc=”” cc=”SEK” dg=”0″ ns=”1″ custom=”chefplank.se” ta=”0″ tp=”0″ tt=”D” ra=”31500.00″ rp=”1″ rt=”Y” rr=”1″ rrt=”” rra=”1″ image=”default” output=”button” /]

Translate »