3 Månader

3 månader

  • Upp till 30 minuter samtal per vecka
  • Email
  • Telefontid för ”akuta” ärenden
  • Basabonnemanget
  • 9000 kr + moms

[s2Member-PayPal-Button level=”1″ ccaps=”” desc=”3 månader / 9000 sek plus MOMS” ps=”Chefplank” lc=”” cc=”SEK” dg=”0″ ns=”1″ custom=”chefplank.se” ta=”0″ tp=”0″ tt=”D” ra=”9000.00″ rp=”3″ rt=”M” rr=”1″ rrt=”” rra=”1″ image=”default” output=”button” /]

Translate »