6 Månader

6 månader

  • Upp till 30 minuter samtal per vecka
  • Email
  • Telefontid för ”akuta” ärenden
  • 16.875 kr + moms
  • 6,25% rabatt jämfört med basabonnemanget