Allt färre av dem som kommer in i arbetslivet är intresserade av att bli ledare. Och jag kan på sätt och vis förstå det.

Jag är faktiskt ibland förvånad att det finns människor där ute som överhuvudtaget vill bli ledare. Det är inte ett lätt jobb. Förväntningarna på ledaren är hög; att vara duktig på många olika saker är ett måste.

Å andra sidan är det ju precis så det ska vara. Som ledare har du en direkt inverkan på hur engagerade dina medarbetare är, hur mycket av deras kreativa, framåtsträvande jag de tar med sig till jobbet. Och engagerade, dedikerade och energifyllda medarbetare är nyckeln till ett lönsamt och hälsosamt företag.

Så förväntningarna på ledare ska vara höga, för så viktiga är de.

Om du driver ett företag; anställ rätt personer för ledarroller, se till att de kan trivas där de är, ge dem möjlighet att utvecklas kontinuerligt, hjälp dem att hitta sitt autentiska ledarskap så att de har en rimlig chans att ge sina medarbetare vad de behöver för att må bra och kunna göra ett bra jobb.

Om du är en ledare så behöver du se varje person, förstå varje person, observera det unika i varje person och se till att de unika kvaliteterna maximiseras och kommer till nytta. Detta kräver känslomässig intelligens, vilket är ett koncept som inte fått tillräcklig uppmärksamhet inom ledarskap än så länge. Men det är dags nu. Och det blir mer och mer viktigt. Förändringstakten är hög och förmågan att se bortom det tekniska och praktiska med regler och procedurer, att kunna relatera och kommunicera effektivt, är en stor del av vad ledare som vill lyckas i framtiden behöver vara duktiga på.

Så ta dig tiden att vara en ledare. Var inte så upptagen med möten och samtal och email att du inte längre har tid med dina medarbetare. Lyssna på vad folk har att säga, intressera dig för dem, se till att de har vad de behöver för att kunna göra ett bra arbete, skratta, uppmuntra, tillåt misstag och lärdomar, ge feedback, hjälp dem utvecklas, kommunicera, uppmuntra öppna diskussioner och att folk utmanar på ett respektfullt sätt, uppmuntra teamwork…..

Ja, listan är lång – däri ligger ledarens största utmaning.

Så om det känns som för mycket, gör då åtminstone detta – se och hör varje person, få honom/henne att känna sig viktig och värdefull. Du har allt att vinna på detta – och det kommer du att göra.

Och sluta tro att du som chef måste ha alla svaren- det har ingen. Det är inte vad ledarskap handlar om. Ledarskap är att kunna ställa frågor, lyssna, utforska och utveckla – så att svaren kan hittas.

Nej, det är inte omöjligt att vara en bra ledare – det tar dock tid och intresse. Och det är en belönande investering. Det är en oslagbar känsla att veta att man gjort det möjligt för andra att göra ett riktigt bra jobb. Det är större än personlig tillfredsställelse, det är insikten att du gör en skillnad.

Att leda eller inte leda? Det är frågan. Jag hoppas du säger ja.

Translate »