Det finns inte bara ett sätt att vara ledare på.

Varje ledare har sitt unika sätt att vara en bra eller till och med en lysande ledare på.

Det är faktiskt så att ju mer du använder dig av dina unika styrkor och förmågor, ju mer autentisk och effektiv kan du bli. Ditt autentiska ledarskap är hur du använder dig av de ledarskapskompetenser som är effektiva och värdefulla i relation till andra.

The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things, it is the one that gets the people to do the greatest things

Ronald Reagan

När vi har talat med duktiga ledare runtom i världen, har de indikerat att det här är några av de “tidlösa” ledarskapskompetenserna som de tycker är värda att överväga när det handlar om att uttrycka sitt autentiska ledarskap. Och vi håller med:

  • Kommunikation inklusive feedback
  • Individuell utveckling (av själv och andra)
  • Flexibilitet – i tanke och handling
  • Empati, omtanke (del av EQ)
  • Känslomässig intelligens (EQ)
  • Integritet
  • Mod
  • Intuition

Så håll dessa i åtanke när du utvecklar ditt eget, autentiska ledarskap – tillsammans med de specifika kompetenser som just ditt chefsjobb kräver.

Försök inte kopiera nån annan. Observera andra ledare och inspireras av dem – men kopiera inte rätt av. Var ärlig mot dig själv och hitta ditt unika sätt att leda på (hur du uttrycker relevanta ledarskapskompetenser) för att maximera ditt ledarskap och din förmåga att åstadkomma resultat.

Och, inte att förglömma, det är roligare att leda när du hittar ditt bästa sätt att göra det på.

Translate »